Intresseanmälan
15 juni 2021

Örnsro Park – en central plats i nya stadsdelen

Örnsro Trästad blir en stadsdel precis i utkanten av citykärnan där stadens urbana och sociala kvaliteter samspelar med den närliggande naturen. Närheten till både centrum och natur gör detta till ett attraktivt område med många fördelar.

Mellan de vackra trähusen i Örnsro Trästad och Svartån ligger en naturlig stadspark full med växter och djurliv. Örebro kommun arbetar i detta nu med utformningen av platsen som kommer att kallas Örnsro Park.

Ambitionen är att å-promenaden ska bli en inbjudande plats att stanna till vid en stund. Då området närmast Svartån även fortsättningsvis kommer att vara en del av det allmänna parkstråket bildar det tillsammans med vattendraget och flertalet mötesplatser till att Örnsro blir en levande stadsdel för både boende och besökare.

För de yngsta byggs flera platser som uppmuntrar till lek och rörelse. Bryggor och stenstränder öppnar upp mot vattnet. Hela miljön, i denna förlängning av staden, är väl genomarbetad för att kunna nyttjas av olika generationer och behov.

Tillbaka