Intresseanmälan
23 mars 2022

Felaktig information skapade ogrundad oro

Vid planering av ny bebyggelse genomförs markundersökningar för att säkerställa att platsen är godkänd för att bygga bostäder på. Det är självklart av stor vikt att området uppfyller de krav som finns och vi har tagit detta på stort allvar vid projekteringen av Örnsro Trästaden, inte minst med tanke på den hållbarhetsprofil som projektet har.

I samband med markundersökningar av fastigheten uttalade sig Anders Hagström, ordförande i byggnadsnämnden Örebro kommun, felaktigt i Nerikes Allehanda. Nyheten skapade tyvärr ogrundad oro. Anders Hagström har i efterhand bett om ursäkt och hänvisar till att han dessvärre blandat ihop informationen.

Tidigare var den gamla idrottsanläggningen belägen här vilket sannolikt väckt frågan kring eventuella föroreningar på platsen. Vid exploatering av platser där det tidigare funnits andra verksamheter är det vanligt att sanering behövs.

De spekulationer som förekommit gällande tvätteriföroreningen som nämndes i artikeln i Nerikes Allehanda anses redan vara hanterad i och med den spont som man i detaljplanen har ställt krav på som en försiktighetsåtgärd.

Sammanfattningsvis är projektet noga förberett och nödvändiga försiktighetsåtgärder är tagna. Slättö ser med glädje fram emot att sätta spaden i marken och genomföra detta unika projekt.

Tillbaka